کیوسک غیرنقدی چیست

يكشنبه, 05 مرداد,1399

کیوسک غیرنقدی یا Cashless ATM تمام انتظارات مشتریان از دستگاه خودپرداز و خدمات سلف‌سرویس بانکی را به‌ جز پرداخت وجه نقد، برآورده می‌کند.

بیشتر