درگاه پرداخت با قابلیت درج لوگو برای دارندگان لینک پرداخت

سه شنبه, 31 تیر,1399

سیزپی ارائه دهنده درگاه پرداخت اینترنتی در جدیدترین نسخه خود از امکان ساخت لینک پرداخت با قابلیت درج لوگو و نمایش لوگو درصفحه پرداخت شاپرکی رونمایی کرد. 

بیشتر