بانکداری آینده و تحول دیجیتالی

دوشنبه, 17 تیر,1398

با ظهور نوآوری های جدید و تاثیرات شگرف آن بر حوزه بانکداری، بانکداری دیجیتال ظهور می کند.

بیشتر

نرم افزار ويژه صندوق هاي قرض الحسنه

يكشنبه, 12 اسفند,1397

پس از مطالعات صورت گرفته توسط تیم تحقیقات بازار مجموعه، مشخص گردید نرم افزار جامعی که پاسخگوی نیازهای نهادهای مالی با ابعاد کوچکتر باشد وجود ندارد.

بیشتر

خروج از فرآيند سنتي بازرسي به کمک سيستم بازرسي کيميا

يكشنبه, 12 اسفند,1397

یکی از مهمترین نیاز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای رسیدن به اهداف خود در خصوص خدمت رسانی صحیح به مشتریان، همچنین حفظ منافع سپرده گذاران و برآوردن انتظارات سهامداران نظارت مستمر بر فعالیتهای سازمان خود می باشد.

بیشتر