چه خبر از اینماد

چهارشنبه, 17 آذر,1400

با الزامی شدن دریافت اینماد برای گرفتن درگاه پرداخت، شرکتهای پرداخت یار و کسب و کارها با چالش جدیدی روبرو شده اند. برخی معتقدند الزامی شدن نماد مانعی در برابر شروع کسب و کارهای آنلاین است.

بیشتر