​برای گرفتن درگاه پرداخت در کدام بانک باید حساب داشته باشم؟

​برای گرفتن درگاه پرداخت در کدام بانک باید حساب داشته باشم؟

سابق بر این برای گرفتن درگاه پرداخت اینترنتی باید به بانکها مراجعه می شد و پس از ارسال درخواست درگاه پرداخت، تازه مراحل بوروکراتیک شروع می شد و باید منتظر می ماندید تا بعد از طی شدن مراحل، درگاه شما تایید گردد. در کنار همه اینها لازمه این درخواست، ارائه مجوز اینماد و داشتن حساب بانکی نزد همان بانکی بود که درخواست می دادید. قرارداد بستن با بانک به دلیل فرآیندهای پیچیده و طولانی برای کسب وکارهای کوچک مناسب نیست. حتی ممکن است یک فروشگاه و کسب و کاری به دلیل سیاست های خاص خود نیاز داشته باشد تا چند درگاه در وب سایت خود داشته باشد و برای این کارباید به بانک های متعدد مراجعه کرده نزد آنها حساب افتتاح کند و منتظر طی شدن مراحل دریافت درگاه باشد.

 تمام این ها گفته شد تا به راه حل کاربردی تری که از سوی بانک مرکزی ارائه شده است برسیم; پرداخت یارها ! 

سیزپی یک پرداخت یار تحت نظر بانک مرکزی است و با هدف ارائه خدمات پرداخت اینترنتی برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ پا به عرصه رقابت با سایرارائه دهندگان درگاه پرداخت اینترنتی نهاد. دریافت درگاه پرداخت از سیزپی این مزیت را دارد که دیگر نیازی به مراجعه به بانک ها را نخواهید داشت و مقصد حساب بانکی شما مهم نیست. تمامی پروسه درخواست و پیگیری درگاه از طریق پنل سیزپی انجام شده وکمتر از 24 ساعت درگاه تحویل مشتری می شود. اگر مبالغ کسب و کار شما پایین است میتوانید از درگاه واسط سیزپی کمک بگیرید. بنابراین اگر سوال شما این بود که باید نزد کدام بانک حساب داشته باشم پاسخ ما این است:
  انتخاب با خود شماست!  

جهت ثبت نام و دریافت درگاه پرداخت سیزپی می توانید به وب سایت زیر مراجعه کنید:

www.sizpay.ir

دنبال کردن اخبار ما در اینستاگرام:   https://www.instagram.com/sizpay