مدیریت و انتقال دانش در مجموعه پیشگامان

مدیریت و انتقال دانش در مجموعه  پیشگامان

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان از آن دسته از شرکت های نرم افزاری است که با توجه به سوابق اجرایی خود و تجربیاتی که در زمینه نرم افزارهای بانکداری و پرداخت کسب کرده است سعی داشته همواره دانش خود را در اختیار سازمان های همکار و فعال در زمینه پرداخت قرار دهد. از جمله محصولات این مجموعه میتوان نرم افزار بانکداری الکترونیک، سیستم مدیریت کارت، سیستم مدیریت ترمینال، سیستم مدیریت پذیرنده، سوئیچ پرداخت XPS،  نرم افزار ویژه تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه، درگاه پرداخت الکترونیکی و کیف پول مبتنی بر QR Code را برشمرد. سیاست سال های اخیر این شرکت در حوزه بازار، همکاری تنگاتنگ و ارائه خدمات در قالب یک تکتولوژی پارتنر و یک همکار استراتژیک برای مجموعه های فعال در حوزه ارائه سرویسهای بانکداری و پرداخت الکترونیک و کمک به تسلط در حوزه های مذکور به مجموعه ها میباشد.  با توجه به اهمیت مقوله زمان در دنیای رقابتی امروز، ترجیح مجموعه ها استفاده از تجربیات سازمان های مشابه است در اینجا بحث مدیریت دانش پیش می آید یکی از راهکارهای شناخته شده وبسیار مشهور در زمینه‌ی استفاده از تجارب سازمانی مدیریت دانش و مباحثی است که دراین زمینه طرح و مورد بررسی قرار می‌گیرند. چرا مــدیریت دانش مهم است؟ تمامی تئوریسین های معـــــروف علم اقتصاد و کسب وکار در دنیای امروز، دانش تعریف شده را رمز نهایی و مزیت رقابتی برای شرکتهای مدرن می دانند.بنابراین، هر روش و یا مدلی که می تواند ارتقای دانش را در خود نگهداری کرده و سپس توزیع آن را شکل دهد، به عنوان رمز موفقیت شرکتهای امروزی دنیا مطرح است. مدیریت دانش، راهبردها و فرآیندهایی هستند که قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان به وجودآورند. مدیریت دانش، فرایند گسترده ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد. امروزه دانش مهم ترین دارایی سازمان ها محسوب می شود، لذا مدیریت دانش به منزله چالش کشف دانایی های فردی و تبدیل آن به یک موضوع اطلاعاتی به نحوی که بتوان آن را درپایگاه های اطلاعاتی ذخیره کرد، با دیگران مبادله نمود و در فرایند کارهای روزمره به کار گرفت.

تماس با ما: 02188460196

https://www.sizpay.ir

https://www.paspay.net