مالیات درگاه پرداخت اینترنتی

مالیات درگاه پرداخت اینترنتی

پایانه فروش یکی از متداول ترین ابزارهای پرداخت الکترونیک میباشد که برای انجام عملیات پرداخت بدون نیاز به پول نقد و با استفاده از کارت بانکی توسط خریداران کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرایند ، فروشنده با توجه به نوع کارت که ممکن است مغناطیسی ، هوشمند یا غیرتماسی باشد امکان انجام تراکنش مالیرا برای دارنده کارت ایجاد می نماید . پایانه فروش به صورت سخت افزاری در قالب دستگاه کارت خوان ( POS ) و یا به صورت نرم افزاری در قالب درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) ارائه می شود.گفته می شود سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمند سازی نظام مالیاتی، قانون پایانه های فروشگاهی و مودیان مالیاتی را اجرا می کند. این قانون چه می گوید؟ 

ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکیرا به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخطدر اختیار سازمان قرار دهد. بر اساس این ماده (ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مؤدیان مصوب مجلس شورای اسلامی )که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، بانک مرکزی موظف است کلیه اطلاعات تراکنش‌های بانکی کارت خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی شهروندان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. بر اساس تبصره ماده مزبور، پس از پایان موعد تعیین شده در قانون یا یک سال از ابلاغ آن، کارت خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی که مؤدی آنها به تأیید سازمان امور مالیاتی نرسیده باشد، باید از شبکه بانکی کشور محروم شوند. به همین دلیل از کلیه دارندگان کارت خوان‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی خواسته شده است با مراجعه به پرتال سازمانی امور مالیاتی کشور، نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.