سوئیچینگ هوشمند

سوئیچینگ هوشمند

در صورتی که به دنبال چند درگاه پرداخت هستید و نمی دانید به کدام شرکت مراجعه کنید، باید بگوییم که شرکت پرداخت یار سیزپی ارائه دهنده درگاه پرداخت اینترنتی مولتی چنل بوده و با ثبت نام در سیزپی صاحب بیش از یک درگاه خواهید شد. با توجه به ماهیت فعالیت پرداخت یارها که به عنوان تسهیل کننده خدمات دریافت درگاه پرداخت فعالیت می کنند و این اجازه را دارند تا با شرکت های پرداخت مختلف قرارداد بسته و چندین درگاه پرداخت را ارائه دهند. درگاه پرداخت سیزپی دارای قابلیت مسیردهی هوشمند می باشد به این صورت که در صورت قطعی یکی از این درگاه ها به صورت خودکار روی درگاه دوم سوئیچ می شود و این گونه با مشکل قطعی درگاه مواجه نخواهید بود به این قابلیت سوئیچینگ هوشمند می گویند. در صورتی که آینده نگر باشید باید بتوانید درگاهی را برای سایت خود انتخاب کنید که دارای کمترین قطعی بوده و یا حداقل چندین درگاه را برای شما فعال کند. انتخاب درگاه پرداخت در سیستم سوئیچینگ بر اساس شاخص های مختلفی صورت می گیرد یکی از این شاخص ها سرعت پاسخگویی درگاه است که در صورت افت سرعت به صورت خودکار روی دیگری سوئیچ می شود. سیستم سوئیچینگ هوشمند به انتخاب بهترین درگاه پرداخت می انجامد. هوشمندی درگاه پرداخت سیزپی در قسمت تسهیم وجه نیز وجود دارد، تسهیم وجه سیزپی می تواند تا ده شبا انجام شود و در صورتی که میخواهید وجوه و مبالغ حاصل از تراکنش به حسابی غیر از حساب شما واریز شود ( حساب شرکا و یا ذی نفعان) می توانید از قابلیت تسهیم استفاده کنید، تسهیم وجه باعث مسیردهی هوشمند روال تسویه می شود و اگر تراکنشی صورت گرفت موقع تسویه درصد سهم هر ذی نفع محاسبه و به شبای ایشان واریز می گردد.  البته این امکان وجود دارد تا با انتخاب تسویه دلخواه هر زمان نیاز داشتید مبالغ مورد نظر را از کیف پول برداشت و به حساب ذی نفعان تسویه کنید. 

برای گرفتن درگاه پرداخت کلیک کنید.

 اتصال پایدار بسیار مهم است چرا که در صورت تجربه یک خرید ناموفق یا پر خطا ، مشتری سایت شما را ترک خواهد کرد.