راهنمای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی سیزپی

راهنمای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی سیزپی

در مرحله اول جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی  با مراجعه به وب سایت www.sizpay.ir ثبت نام را انجام داده و وارد پنل کاربری می شویم. 

مرحله دوم نوبت به تکمیل اطلاعات می رسد که شامل ثبت کامل اطلاعات شناسنامه ای، اطاعات موقعیتی، تصویر مدارک لازم، شماره حساب و آدرس وبسایت می باشد.

در مرحله سوم پس از بررسی اطلاعات توسط کارشناسان سیزپی و در صورت تایید آن ، یک پیامک حاوی تایید اطلاعات ارسال می شود . با دانلود مستندات فنی از داخل پنل کاربری می توانید درگاه خود را راه اندازی کنید.کل فرآیند در کمتر از 24 ساعت انجام شده و کاربری فعال میشود .

بدیهی است سیزپی با در نظر گرفتن کوچکترین و بزرگترین کسب وکارها، برای هر کدام راه حل ویژه ای ارائه کرده است و تیم پشتیبانی از ابتدای کارهمواره در کنار پذیرنده خواهد بود.

اطلاعات بیشتر مراجعه به وب سایت: www.sizpay.ir