ایجاد بستر استفاده از درگاه پرداخت برای مدارس

ایجاد بستر استفاده از درگاه پرداخت برای مدارس

بسیاری از خانواده ها معتقد هستند تحصیل فرزندانشان خصوصا درمدارس دولتی باید رایگان باشد و قانون نیز از این حق دفاع می کند اما از آنجایی که چند سال است سرانه مدارس که در بودجه پیش بینی می شود، تحقق پیدا نمی کند، مدارس می مانند و همین کمک های مردمی که آن هم قانونی است اما شرط لازم و کافی آن این است که هیچ اجباری در پرداخت آن نباشد. از طرف دیگر برای شفافسازی پرداختها و هزینه ها در تک تک مدارس کشور، از سال ۱۳۹۳ حسابی ایجاد شد به نام حساب یکپارچه و تمام مدارس موظف شدند حسابی را تحت این عنوان داشته باشند و هر نوع دریافتی را از این طریق حاصل کنند. این حساب یکپارچه یکبار به صورت رسمی اجرا شد اما وقفه ای در اجرای آن به لحاظ قانونی و با منع قانونی از سمت دیوان محاسبات کشور رخ داد و یک دوره اختیار این حساب به مدارس واگذار شد اما دوباره این حساب به صورت یکپارچه از سر گرفته شد. از سویی شاهد نصب دستگاه های کارتخوان در مدارس هستیم، از سوی دیگر برخی مدارس طی یک نامه شماره حساب مدرسه را برای اولیا ارسال می کنند و درخواست مبلغ ثابتی را می کنند. با توجه به مشکلات پیش روی مدارس از یکسو  و اولیا از سوی دیگر، سیزپی بر آن شد تا با فراهم سازی امکان ساخت لینک پرداخت تا حدی مشکلات را رفع نماید. مدیران مدارس می توانند با مراجعه به وب سایت سیزپی برای حساب مدرسه یک لینک پرداخت بسازند و آنرا از طریق پیامک برای اولیا ارسال کنند و در شرایطی که نیاز به دریافت وجه بود از این لینک استفاده کنند. همچنین انجمن اولیا و مربیان به عنوان یک NGO می تواند یک درگاه بنام خود انجمن راه اندازی کند و هزینه هایی مانند اردو، پول سرویس، کپی، مراسم ، مناسبت ها،تولدهاو ... را دریافت کند. 
https://www.sizpay.ir

https://itp.bz